Warning: Packets out of order. Expected 1 received 2. Packet size=33 in /home/marevsta/public_html/plugins/mobile/scientia/DatabaseConnectors/TeraWurflDatabase_MySQL5.php on line 110

Warning: mysqli::query() [mysqli.query]: MySQL server has gone away in /home/marevsta/public_html/plugins/mobile/scientia/DatabaseConnectors/TeraWurflDatabase_MySQL5.php on line 110

Warning: mysqli::query() [mysqli.query]: Error reading result set's header in /home/marevsta/public_html/plugins/mobile/scientia/DatabaseConnectors/TeraWurflDatabase_MySQL5.php on line 110
marevstars.com - футбол

Влиянието на активните спортни занимания по футбол върху способността за концентрацията, разпределението и обема на внимание при децата от школата на „marevstars”, Варна

5a„С талант стигаш до вратата, но характерът е онова което те прекарва през нея“ Джон Уудън
                                                                      

 

                            ВЪВЕДЕНИЕ


Спортът е от първостепенно значение за правилното развитие на двигателните и психични качества и способности на децата. Една от най-обожаваните през годините, спортни игри сред децата е футболът.

 

Има много причини за популярността на това явление. Футболът дава възможност за себедоказване, утвърждаване на позицията в средата от връстниците, възможност за подражание и следване на избрания кумир, мотивация за постигане на желана цел, себепознание, сравнение на физикопсихичните качества сред връстниците и не на последно място - футболът е интуитивен спорт, който не дискриминира, при него няма значение колко си висок, мускулест, богат или беден – на терена всички са равни и успехът зависи единствено от волята, бързината на реакция, вниманието, въображението, светкавичната обработка на информацията, мисленето...

Продължение...

Детският футбол: плюсове и минуси

child 2Детският футбол е нещо престижно и перспективно за много от малчуганите, особено в големите градове. Тази популярност и

Продължение...

Търсене